Forskningsprosjekt


Statistisk analyse og modellering av blodsukkerverdier og livsstilsdata for type 1 diabetes-pasienter.

Vitenskapelig tittel:
Statistical analysis and modelling of blood glucose and lifestyle data for type 1 diabetes patients.

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å samle inn blodsukkerverdier, insulindosering og livsstilsdata fra en gruppe diabetes type-1-pasienter for å skaffe datagrunnlag for en matematisk analyse av disse. Formålet med analysen vil være å lage et verktøy som kan analysere den enkeltes blodsukkerverdier i sammenheng med insulindosering og livsstilssdata som aktivitetsnivå og matinntak. En modell for den enkeltes blodsukkerverdier er et godt utgangspunkt for å lage et verktøy som kan gi spesifikke råd om insulindosering i gitte situasjoner, samtidig som modelleringen vil identifisere individuelle egenskaper som sier noe kvantitativt om pasientens sykdom, og som kan brukes i kommunikasjonen mellom pasient og lege. Dette prosjektet tar for seg den delen som omhandler datainnsamling og matematisk analyse og modellering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1420 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Stein Olav Skrøvseth
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord