Forskningsprosjekt


Longitudinelle studier av depresjon og angst i befolkningen med fokus på kjønn, alder og somatisk helse. HUNT Studien.

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon og angst er målt med Hospital anxiety and depression scale (HADS) i HUNT-2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Hovedmålet med studien er å studere utviklingen av depresjon og angst i befolkningen fra HUNT 2 til HUNT 3 i fire delstudier: 1. Utvikling av forekomst av depresjon/angst i kohorter av den eldre befolkning. 2. Utviklingen av faktorer som fører til depresjon hos eldre. 3.Utvikling av sammenhengen mellom depresjon/angst og somatisk helse. 4. Utvikling av årstidsvariasjon av depresjon og angst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1361 Prosjektstart: 01.05.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD prosjekt Hanne I Solhaug, Nivå: Doktorgradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt