Forskningsprosjekt


Tidlige inflammasjonsmarkører hos barn med familiær hyperkolesterolemi.

Vitenskapelig tittel:
Early inflammatory markers in children with familial hypercholesterolemia

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet vil man kartlegge betennelsesstoffer i blod hos ubehandlede barn og unge med familiær hyperkolesterolemi. Man håper gjennom slik kartlegging å kunne finne mekanismer for startfasen av den atherosclerotiske prosess. I følge søknaden skal alle nødvendige opplysninger hentes ut fra Rikshospitalets journalsystem. Det skal innhentes informert samtykke til å hente ut informasjonen. Alle pasientdata vil bli avidentifisert, kodenøkkel vil bli oppbevart hos prosjektleder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1343 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leiv Ose
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling for Ernæringsvitenskap
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: deler av et dr.grads prosjekt, Nivå: deler av et dr. grads prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst