Forskningsprosjekt


Resultater etter fjernelse av livmoren ved åpen kirurgi

Prosjektbeskrivelse:
Studiens bakgrunn er en debatt i norsk og internasjonalt fagmiljø om hvilken metode som bør foretrekkes ved fjerning av livmoren. Livmoren kan fjernes ved åpen kirurgi, ved kirurgi via skjeden og ved kikkhullskirurgi. Videre kan hele livmoren bli fjernet, eller man opererer bort livmorkroppen og lar livmorhalsen være. Formålet med dette prosjektet er å få kunnskap om langtidsresultatene av fjernelse av livmoren ved åpen kirurgi gjennom en spørreundersøkelse med fokus på blødningsproblematikk, smerter og pasienttilfredshet blant kvinner som er operert ved gynekologisk avdeling, Nordlandssykehuset. Det er oppgitt at man skal sammenligne resultatene med tilsvarende undersøkelser fra Ullevål universitetssykehus uten at dette er beskrevet nærmere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1242 Prosjektstart: 12.11.2009 Prosjektslutt: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Næss
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst