Forskningsprosjekt


Sammenligning av tarmfunksjon mellom D2 og D3 opererte pas. for høyresidig tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:

Sammenligning av tarmfunksjon mellom D2 og D3 opererte pas. for høyresidig tykktarmskreftProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal sammenlikne tarmfunksjonen mellom to grupper pasienter som er operert for høyresidig tykktarmskreft med to ulike operasjonsmetoder (D2 og D3). Det er 15 pasienter i hver gruppe. Kontrollgruppen er operert med konvensjonell høyresidig hemicolectomi (D2), mens undersøkelsesgruppen har gjennomgått en mer radikal høyresidig hemicolectomi (D3) der det er gått tettere innpå hovedkaret for å fjerne flere lymfeknuter. Sistnevnte operasjon medfører større risiko for skade på nerver i tarmen, noe som kan påvirke tarmfunksjonene. De antas at fjerning av flere lymfeknuter vil redusere residivfrekvensen. Formålet med studien er å undersøke de to operasjonenes påvirkning av tarmmotilitet og bedre forståelsen av tarmens fysiologi. Det er særlig eventuelle tilleggsfarer tilknyttet lymfeknutedisseksjonen som undersøkes. Pasientene får ordinær behandling. I forkant av operasjonen bes de om å gjennomgå en tilleggsundersøkelse der en trådløs kapsel som gir informasjon om blant annet transittid, noe som gir informasjon om operasjonens påvirkning av tarmen. Undersøkelsen gjøres i forkant av operasjonen, så etter tre og seks måneder. I tillegg bes pasientene besvare et enkelt spørreskjema om tarmfunksjonen. Begge gruppene skal gjennomgå undersøkelsen. Deltakerne skal svare på et enkelt og lite inngripende spørreskjema. Det gjøres en ekstra undersøkelse med den trådløse motilitetskapselen for å undersøke gjennomgangstiden i tarmen. Det medfører liten risiko eller ulempe for pasientene. Det er lagt opp til gode forhåndsregler og beredskap for å hindre skade eller problemer. Man vil rekruttere 15 pasienter som også er inkludert i prosjektet Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved hjelp av preoperativ MDCT angiografi (REK 2010/3354). Undersøkelsesgruppen har gjennomgått en mer radikal høyresidig hemicolectomi (D3) der det er gått tettere innpå hovedkaret for å fjerne flere lymfeknuter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/206 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra sykehuset i Vestfold for å skaffe tilveie SmartPillForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: Sammenligning av tarmfunksjon mellom D2 og D3 opererte pas. for høyresidig tykktarmskreft
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst