Forskningsprosjekt


Smertemål for premature barn

Vitenskapelig tittel:

Hudledningsevne forandringer under smertefulle prosedyrer, under surstoff mangel perioder, og under perioder uten stimuli hos premature fødte barn.Prosjektbeskrivelse:
Perifer desaturering og økt hjertefrekvens er observert både ved smerte og generell surstoffmangel. For å bedre dagens behandlingsprosedyrer og å unngå at surstoffmangel behandles med smertestillende og smerte behandles med oksygen, ønsker prosjektgruppen å teste om forandringer i hudledningsevne kan bedre denne diagnostiseringen. Hypotesen er at forandringer i hudledningsevne, antall hudledningsevne-responser per sek, bare reagerer ved smerte, og ikke ved surstoffmangel. Dersom dette er stemmer, kan hudledningsevneforandringene hjelpe helsepersonell til å vite når smertestillende og når surstoff skal gis. Det skal inkluderes 20 premature barn på Nyfødtavdelingen ved Akershus universitetssykehus som er diagnostisert med generell surstoffmangel. Studien innebærer at det settes 3 barnehudvennlige elektroder på barnets fot. Barna vil bli studert før, under og etter rutinemessige prosedyrer (blodprøver) som kan være smertefulle og under perioder med generell surstoffmangel når barnet er rolig. Hudledningsevneapparatet som blir brukt er CE-merket. De andre apparatene som ønskes brukt i dette studiet er pulsoxymeter og EKG, som brukes rutinemessig og derfor allerede er festet til barnet. Følgende opplysninger skal registreres: diagnose, hjertefrekvens, respirasjonshastighet, oksygenmetning, alder, kjønn, vekt og smertestillende medisin.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/182 Prosjektstart: 15.02.2013 Prosjektslutt: 12.09.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Inven2 sine retningslinjer mellom forsker ved UÌO som har eier interesser i utstyr som blir brukt i studiet og Akershus Universitets sykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2013 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst