Forskningsprosjekt


Vaktpostlymfeknute ved kreft i livmoren

Prosjektbeskrivelse:
Ved kreft i livmoren, kan kreftceller spre seg til de nærmeste lymfeknutene. Det er derfor vanlig at lymfeknutene fjernes sammen med livmoren. Denne studien skal undersøke om fjerning av lymfeknuter kan gjøres mindre omfattende ved bruk av vaktpostlymfeknuteteknikk. Mer spesifikt skal man validere en algoritme baser t på enten injeksjon av fargestoff eller fluorescerende stoff i livmorhalsen. Målet er å kunne avstå fra fjerning av resterende regionale lymfeknuter hvis vaktpostlymfeknuter (første drenerende lymfeknute fra en kreftsvulst) er normal. Studien skal inkludere ca. 100 pasienter med kreft i livmorhulen og livmorhalsen som skal opereres med fjerning av livmoren og regionale lymfeknuter. Det skal hentes data fra pasientjournal. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/382 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Hagen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektstøtte til utvidet histopatologisk undersøkelse og evt. reisestøtte søkes fra Kreftfondet, St. Olavs Hospital.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt
13.01.2017 REK midt