Forskningsprosjekt


Assosiasjon mellom lungefunksjon og kognitive ferdigheter blant friske tenåringer

Vitenskapelig tittel:

The association of lung function and cognitive abilities in healthy adolescentsProsjektbeskrivelse:
Forskningen i utviklingspsykologi har påvist en signifikant assosiasjon mellom lungefunksjon og kognitiv svikt blant voksne og eldre. Imidlertid er det svært begrenset kunnskap angående det som skjer hos barn og ungdommer. Denne problemstillingen har ikke blitt undersøkt hos tenåringer og derfor er det viktig å evaluere hvorvidt lungemekanismer spiller noen rolle for kognitiv utvikling i ungdomsalder. Å kunne svare på dette spørsmålet er av spesiell interesse fordi kognitive funksjoner som er involvert i kontroll, planlegging og avgjørelse av handlinger er i full utviklingen i ungdomstiden. Disse funksjonene kalles eksekutive funksjoner (EF). Vanligvis har man studert utviklingen av EF i forbindelse med hjerneendringer, men man har sjelden tatt i betraktningen andre fysiske funksjoner. Dermed ønsker vi å studere lunge kapasitet og kognisjon hos friske ungdommer mellom 16 og 18 år. Vi skal benytte nevropsykologiske tester og spirometri både separat og i løpet av kognitiv utførelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/344 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 15.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claudia Rodriguez-Aranda
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institutt for psykologi ved Helsefak.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 72

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: cand. psychol.
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt masteroppgave og sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2013 REK nord
20.06.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
07.01.2016 REK nord
04.01.2018 REK nord