Forskningsprosjekt


Kommunikasjon og psykisk helse i allmennpraksis - Delprosjekt 1

Vitenskapelig tittel:
Kommunkasjon og psykisk helse. Kommunikasjonstrening som mental helseintervensjon i allmennpraksis. Delprosjekt 1: Spørreskjema til leger

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å få kunnskap om fastlegenes erfaringer med henvisning av pasienter med psykiske vansker, om de har tro på at de selv kan utføre behandlingen av en rekke typer psykiske problemer, og om legene opplever at det kunne vært nyttig å forbedre behandlingen av eller kommunikasjonen med disse pasientene. Det skal gjennomføres en anonym spørreskjemaundersøkelse for fastleger. Skjemaene mottas uten at forsker kan registrere hvem som har sendt det. Studien skal siden følges opp med et kurstilbud for legene basert på resultatene av undersøkelsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1222 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt ved det Medisinske Fakultet, Nivå: Doktorgradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst