Forskningsprosjekt


Kan vi redusere behovet for totalprotese i hofter og knær?

Vitenskapelig tittel:

Can we reduce the increasing demand of hip and knee replacement surgery? A prospective epidemiological study.Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet vil bli det første til å undersøke et bredt spekter av mulige risiko- og beskyttende faktorer for fremtidig kne- eller hofteprotese ved å koble data fra HUNT med data fra leddproteseregisteret. Operasjon med kne- eller hofteprotese er to av de vanligste operasjonene i vestlige land og i Norge økte antallet med 19 % fra 2005 til 2010. Med en stadig eldre og mer overvektig befolkning forventes det at antallet vil fortsette å stige. Sykehuskostnadene er høye og pasientene blant de mest ressurskrevende for spesialisthelsetjenesten. Årlige kostnader er estimert til 3 milliarder kroner og myndighetene etterlyser handling. Per dd finnes ingen kurativ behandling for artrose (slitasjegikt). Dette understreker behovet for å finne risikofaktorer som kan bidra til å redusere antallet operasjoner. Kun få studier har fulgt store befolkningspopulasjoner prospektivt inn i endestadiet for artrose (protesekirurgi), og faktorer som har vært studert er begrenset til mekaniske og antropometriske. Etter koblingen mellom HUNT og leddproteseregisteret regner en med å sitte igjen med en kohort på ca. 7000 personer. Inklusjon i begge registre er tuftet på bredt samtykke, som åpner for kobling mellom kilder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/151 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Storheim
Forskningsansvarlig(e):  OUS Ullevål
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse SØ har innvilget doktorgradsstipend til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 64650

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst