Forskningsprosjekt


A.Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse. En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD: Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og/eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse? En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie


 Prosjektbeskrivelse:
Studien kombinerer psykologisk behandling i form av eksponeringsterapi med responsprevensjon (hindret fra å utføre tvangshandlinger under eksponering til angstprovoserende hendelser) med medikamentell behandling av tvangslidelser. Man har tidligere funnet at stimulering av reseptorer som er aktive i innlæring og avlæring av frykt med D-Cycloserin gir forbedret behandlingseffekt. Antagelsen er at man «smører» dette læringssystemet i amygdala slik at pasienten blir mer mottagelig for læringspåvirkning i form av terapi. Dette er en umiddelbar effekt som man ser på den første behandlingsgangen. Et annet tidligere funn er at intensiv ekstinksjon av fryktrespons over flere situasjoner er mer effektiv enn mer kortvarig eksponering i avgrensede situasjoner, men om intensiv eksponering generelt er bedre enn mer gradvis eksponering over tid er omdiskutert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/195 EudraCT-nummer: 2013-000 255-41 Prosjektstart: 18.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse Vest, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Det er ingen andre interessenter inne.  Fordelingen mellom de tre instransene er ennå ikke avgjort.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst