Forskningsprosjekt


Arbeid fem år etter moderate og alvorlige hodeskader

Vitenskapelig tittel:

Kan eksekutiv funksjon ett år etter moderate og alvorlige hodeskader predikere arbeidsstatus etter fem år?

 Prosjektbeskrivelse:
Ved St. Olavs Hospital forespørres alle pasienter med moderate og alvorlige hodeskader om deltakelse i Hodeskadeprosjektet. I denne delstudien skal man gjennomgå de nevropsykologiske testresultatene som ble gjennomført ett år etter skadetidspunktet på 53 personer i Hodeskadeprosjektet. Man skal sammenlikne disse skårene opp mot arbeidsstatus 5 år etter skadetidspunktet, samtidig som alder, kjønn, tid i post traumatisk amnesi og arbeidsstatus/utdanning før skade tas høyde for. Samtykke er avgitt ifm. hovedstudien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/406 Prosjektstart: 14.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Toril Skandsen
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

I noen grad arbeidsgiver, dvs NAV.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 53

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialitet i klinisk nevropsykologi, Nivå: psykologspesialist
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt