Forskningsprosjekt


Biomakører hos pasienter med kronisk nyresykdom, nyredonores og friske

Prosjektbeskrivelse:
Denne pilotstudien tar utgangspunkt i en antagelse om at forskjellige biomarkører kan si noe om prognose for utvikling av nyresykdom og for hjerte-karlidelser. Formålet med studien er å kartlegge det de kaller «nye biomarkører» på: - pasienter i ulike stadier av nyresvikt -nyredonorer -pasienter med proteinuri -friske kontroller. Dette håper man kan klassifisere nyresykdom mer presist mht prognose og utvikling av hjerte-kar sykdom. En ønsker å inkludere fire pasientgrupper i ulike stadier av nyresvikt og en kontrollgruppe rekruttert blant personale, venner og venners venner. Deltakelse innebærer blodprøvetaking og urinprøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/539 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lasse Gøransson
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Legearbeid er tenkt utført uten ekstra kostnader. Øknomiske midler til analyse av nevnte biomarkører vil bli søkt fra eksterne kilder som Stavanger Universitetssjukehus forskningsfond, nyremedisinsk forskningsfond og andre eksterne kilder. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 140

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2013 REK vest
20.06.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest