Forskningsprosjekt


Har høyintensitetstrening effekt på koronar flow-reserve, endotelial dysfunksjon og psykologiske aspekter hos pasienter med brystsmerter og normale koronararterier?

Vitenskapelig tittel:

Effect of Aerobic High-intensity Exercise Training on Coronary Flow Reserve, Endothelial Function and psychological function in Individuals with Chest Pain and Normal Coronary Angiogram

The Syndrome X-ercise study

SYNDEX

Effect of Aerobic High-intensity Exercise Training on Coronary Flow Reserve, Endothelial Function and psychological function in Individuals with Chest Pain and Normal Coronary Angiogram

The Syndrome X-ercise study

SYNDEXProsjektbeskrivelse:
Pasienter med brystsmerter og normale koronarårer har i dag ikke et veletablert behandlingstilbud. Disse pasientene plages ofte av tilbakevendende brystsmerter, og mange har forandringer i de minste hjerteårene, som medfører forstyrret evne til å regulere blodgjennomstrømningen. Hensikten med studien er å kartlegge hjerteårenes evne til å øke blodgjennomstrømning. Hypotesen er at et etablert treningsopplegg kan forbedre hjerteårenes funksjon som igjen vil kunne føre til mindre brystsmerter. Man vil også kartlegge hvilken effekt treningen har på psykiske aspekter hos pasientene. Pasientene inndeles tilfeldig i to grupper der en av gruppene deltar i et treningsprogram og den andre gruppen ikke deltar i programmet, men har samme oppfølgning. Treningen vil foregå tre ganger i uken i tre måneder. I tillegg blir det gjennomført blodprøvetaking, ultralyd av hjerte, ultralyd av pulsåre på armen, 24-timers hjerterytmeregistrering, myokardscintigrafi (undersøkelse for å måle blodstrømmen gjennom hjertet), MR av hjernen og besvarelse av spørreskjema. Det innhentes også opplysninger fra pasientjournalen. Man tar sikte på å inkludere ca. 200 pasienter til denne samtykkebaserte studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/98 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 09.10.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alf Inge Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dr. S Svello søker om stipend fra Helse Vest, Nasjonalforeningen, SUS. Veileder søker om prosjektmidler lokalt ved SUS og Helse Vest.

Dr. S Svello søker om stipend fra Helse Vest, Nasjonalforeningen, SUS. Veileder søker om prosjektmidler lokalt ved SUS og Helse Vest.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Sindex
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK vest
02.06.2016 REK vest
25.10.2017 REK vest
16.01.2019 REK vest