Forskningsprosjekt


Temporallapp epilepsi - kirurgisk behandling og resultater

Vitenskapelig tittel:

Temporal lobe epilepsy - surgical treatment and outcomesProsjektbeskrivelse:
Epilepsi er en alvorlig, kronisk og progressiv lidelse i hjernen. Behandlingen er primært medikamentell, men opp til 30 % av pasienter får ikke anfallskontroll. 30 % av disse egner seg for resektiv kirurgisk behandling. Hvert år opereres mellom 15-30 pasienter for medikament-refraktorisk epilepsi i Norge, mens behovet ligger på 40-50 per år. Fra 1999 til 2010 er det utført 337 operasjoner, hvorav 273 er temporallapps-reseksjoner. 60-80 % av disse pasientene kan oppnå anfallsfrihet. Det er også påvist at kirurgisk behandling er kostnadseffektivt over lengre tid. Prosjektgruppen ønsker å opprette en database for å gjennomføre en kvalitetsikringstudie som vil undersøke: langtidsresultater etter kirurgi, hvorvidt resultatene er forskjellige hos pasienter med/uten strukturelle forandringer på MR, om det er korrelasjon mellom anatomisk og funksjonell utredning og om volum av resisert vev kan ha noe å si for anfallsfrihet. Alle pasienter i Norge som er operert for temporallappsepilepsi i perioden 1999-2010 skal inkluderes, til sammen 280 pasienter. Det skal innhentes opplysninger fra pasientjournal og fra pre- og postoperative undersøkelser. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/615 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jugoslav Ivanovic
Forskningsansvarlig(e):  OUS HF Rikshospitalet, Nevrokirurgisk avd.
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen skal i utgangspunktet utføres på forskningsleders egen fritid.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 280

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Oslo Universitet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst