Forskningsprosjekt


Undersøke om det foreligger undergrupper definert ved kroppsbilde og fysisk aktivitet, og om / hvordan det påvirker behandlingsforløpet.

Vitenskapelig tittel:

Forstyrret kroppsbilde og overdreven fysisk aktivitet i behandlingsforløpet hos kvinnelige pasienter med spiseforstyrrelser.

Disturbed body image and compulsive exercise in the treatment course of female eating disorder patients.Prosjektbeskrivelse:
Dette er delstudie 3 av totalt tre delstudier i et PhD-prosjekt. Prosjektets formål er å undersøke om det foreligger ulike undergrupper definert ved kroppsbilde og fysisk aktivitet, og om / hvordan dette påvirker behandlingsforløpet under innleggelse i spesialenhet for alvorlige spiseforstyrrelser, og ett år etter utskriving. Deltakere er 130 kvinner med spiseforstyrrelser innlagt ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser(RKSF) i Helse Midt-Norge. Det skal også innhentes data fra et kvalitetsregister ved RKSF, samt pasientjournal. Pasientene har avgitt bredt samtykke tidligere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/266 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Danielsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet er en del av det systematiske kvalitetsikringarbeidet og evaluering som foregår ved klinikken og kompetansesenteret, og dekkes av vanlig lønnsmidler. I tillegg vil det blir søkt om eksterne forskningsmidler for å frikjøpe søker fra klinisk pasientarbeid.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 130

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Institutt for klinisk medisin, NTNU, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2013 REK midt