Forskningsprosjekt


SlagSens

Vitenskapelig tittel:

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å dokumentere effekten av sansestimulering. Det antas at "sensibilitetsstimulering etter hjerneslag vil gi et signifikant bidrag til økt sensibilitet. Uten stimulering, sendes ingen signaler til hjernen og det er ingen behov for friske områder til å overta denne funksjonen. Stimulering av sensibilitet over tid på begge sider av kroppen gir hjernen signaler og sammenligningsgrunnlag for hvordan signalene burde tolkes. Nye forbindelser kan tolke signaler riktig." Hvis hypotesen bekreftes vil det kunne ha konsekvenser for rehabilitering av slagpasienter. Sensibilitetsstimulering har delvis vært brukt i behandling av slagrammede på Kongsberg sykehus, men det har vært tilfeldig hvilke pasienter som har mottatt behandlingen. Deltakere i studien skal rekrutteres blant de ca 100 pasienter med hjerneslag som legges inn på sykehuset i løpet av et år. Det er utarbeidet prosedyrer for inkludering i studien. Det legges opp til at pasienter kan samtykke muntlig eller ved annen forståelig kommunikasjon. Dette blir da bekreftet av en av de pårørende. Inkluderte deltakere i studien deles inn i to grupper, der den ene gruppen vil fungere som kontrollgruppe. Begge gruppene mottar standard behandling for hjerneslag. Den ene gruppen får i tillegg spesifikk behandling to ganger daglig ca 10 minutter over en periode på tre måneder. Helseopplysninger som registreres er detaljer rundt hjerneslaget og eventuelle tilknyttede symptomer, utfall og testresultater. Kartleggingsskjema fylles ut av ansatte ved slagenheten for å finne variabler som kan han innvirkning på testresultatet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/224 Prosjektstart: 25.02.2013 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Anton Graff
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vestre viken HF fullfinansierer prosjektet. informasjonsskriv med vilkår fra institusjon til prosjektet vedlegges.

I tillegg skal fremdriftsrapport sendes inn til forskningsenheten innen 7. oktober 2013.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 56

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst