Forskningsprosjekt


miRNA signaturer i pasienter med kreft i tykktarm, bryst og lunge

Vitenskapelig tittel:

miRNA signatures in patients with colon cancer, breast cancer and lung cancerProsjektbeskrivelse:
MicroRNA er små ikke-kodende RNA som er involvert i mange cellulære prosesser i kreftutviklingen, som differensiering, proliferasjon og apoptose. Å studere sirkulerende microRNA kan øke forståelsen for karsinogenesen. I en pilotstudie basert på materiale fra Janus serumbank ble det vist at lungekreft under utvikling muligens er assosiert med spesifikke miRNA signaturer mange år før diagnose. Størst endring ble vist i prøver tatt 2 år før diagnose. Hovedformålet med denne studien er å undersøke om miRNA kan brukes som biomarkør for å stille tidlig kreftdiagnose for flere krefttyper. I tillegg til lungekreft, vil man se på bryst- og tykktarmskreft for å se om endring i signaturer er forskjellig for ulike typer kreft. Ved å anvende flere pre-diagnostiske prøver fra de samme pasientene tatt på ulike tidspunkt før diagnose, ønsker man videre å studere hvor lenge før kreftdiagnose endringer kan spores. Studien baserer seg på allerede innhentede biologiske prøver og data fra omkring 200 deltagere i Janus serumbank, samt opplysninger om kreftdiagnose fra Kreftregisteret. Det foreligger et bredt samtykke til kreftforskning fra giverne. Humant biologisk materiale skal overføres til Tyskland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/614 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Langseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Søkerinstitusjonen i Tyskland finansierer prosjektet. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Janus serumbank (melding nr.737)
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst