Forskningsprosjekt


Hormonelle risikofaktorer og kreft i skjoldbruskkjertel

Vitenskapelig tittel:

A nested case-control study of hormonal risk factors and thyroid cancer in JANUSProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hvorfor det har vært en markant økning i antall tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen og hvorfor forekomsten blant kvinner har økt kraftigere enn blant menn. Studien er en nested-kasus kontroll design som gir mulighet til å sammenlikne hormonkonsentrasjonen i serum hos syke og friske personer. Man vil evaluere risiko for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til prediagnostiske serum konsentrasjoner av thyroideahormoner og kjønnshormoner. Avhengig av resultatene av hormonanalysene er det relevant å studere utvalgte gener og se hvilken modifiserende effekt de vil kunne ha. Studien er basert på allerede innsamlet humant biologisk materiale og opplysninger fra Janus biobank og register. Det dreier seg om biologisk materiale fra Janus serumbank og data fra Kreftregisteret. Hovedandelen av prøvene er samlet inn i perioden 1972 - 2004. Deltakerne har gitt et bredt samtykke til at blodprøvene kan brukes til kreftforskning. Det skal inkluderes prøver fra 350 personer som har avgitt en eller flere prediagnostiske prøver til Janus serumbank og senere utviklet kreft i skjoldbruskkjertelen. Kontrollgruppen vil bestå av 700 personer som har avgitt prøver til Janus serumbank, men som ikke har utviklet kreft. For å gjennomføre studien må data fra tre ulike kilder sammenstilles; 1) Kreftregisterdata, 2) data fra helsundersøkelsene i Folkehelseinstituttet og 3) data fra SSB. Alle analyser gjøres på avidentifiserte prøver. Så vel helseopplysninger som biologisk materiale skal overføres avidentifisert til Chicago, USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/210 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Langseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder i USA har søkt finansiering fra National Institute of Health, NIH R21 grant. Hvis man ikke får finansiering derfra skal det søkes University of Chicago Comprehensive Cancer Center.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1050

Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst