Forskningsprosjekt


Dupuytren sykdom: Kollagenase vs nålebehandling.

Vitenskapelig tittel:

Dupuytren sykdom– en studie som sammenligner to behandlingsmetoder uten åpen operasjon: Behandling med kollagenase eller nålProsjektbeskrivelse:
Dette er en randomisert prospektiv studie av to behandlingsmetoder for Dupuytrens kontraktur. Dupuytrens kontraktur er en langsomt utviklende bindevevssykdom som påvirker palmarfascien i håndflate og fingre. Den ene metoden består i å kutte Dupuytren-strengen med en grov kanyle som stikkes gjennom huden, eventuelt på flere steder. Den andre metoden består i å injisere et kollagenase enzym (produsert fra Clostridium histolyticum bakterier), som er tilgjengelig på markedet, under navnet Xiapex, inn i samme samme streng, der hensikten er at strengen så ryker ved at kirurgen strekker på fingerene dagen etter injeksjonen. Ca 80 pasienter med Dupuytrens kontraktur planlegges inkludert i studien, der disse randomiseres til en av behandlingsmetodene, altså 40 pasienter i hver behandlingsgruppe. Pasientene vil bli undersøkt for grad av kontraktur postoperativt etter 1 og 4 uker, 1, 2 og 5 år. I tillegg registreres behandlingsresultatene med standardiserte spørreskjema som omhandler symptomatologi og funksjon. Videre vil man parallelt med dette gjøre kostnadsanalyser for de to behandlingsformene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/214 Prosjektstart: 02.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingi Hauksson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern fond (Strategiske forskningsmidler) på Akershus univ. sykehus har bidratt med 210 000 NOK til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 7

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Denne studien er evt oppstart av en doktorgrad, Nivå: Begynner
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2013 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst