Forskningsprosjekt


Knefunksjon 5 år etter primær fremre korsbånd (ACL) rekonstruksjon i knær med fulltykkelse brusklesjon versus ACL rekonstrurert kne uten bruskskade

Vitenskapelig tittel:

Pasientrapportert knefunksjon 5 år etter primær fremre korsbånd (ACL) rekonstruksjon i kne med ledsagende fulltykkelse bruskskade versus ACL rekonstruksjon i kne uten ledsagende bruskskade.Prosjektbeskrivelse:
Studiens hensikt er å kartlegge utviklingen i pasientrapportert knefunksjon hos pasienter med ACL (fremre leddbånd)skade. Det er årlig estimert 88 skader pr 100 000 innbyggere i Norge. Det gir ca 1500 primære ACL rekonstruksjoner årlig. Det er i dag usikkert hvilket behandlingsalternativ, hvilken veiledning og rehabilitering som passer best for pasienter med bruskskade og ACL skade. Det er få oppfølgingsstudier som gir kunnskap om langtidsprognosen. Denne studiens formål er å kunne antyde prognose for denne pasientgruppen. En kohort med 30 pasienter med ACL rekontruksjon med bruskskade vil matches mot kontrollpasienter med ACL rekontruksjon uten bruskskade 5 år postoperativt. Disse dataene vil sammenlignes med preoperative data. Utvalget vil totalt være 90. De vil bli rekruttert fra Nasjonalt Korsbånd register(NKLR). 30 av disse har fulltykkelse bruskskade og utgjør studiegruppen. For hver av disse 30 plukkes det ut to matchede kontrollpasienter med ACL rekonstruksjon uten bruskskade. Utvalget er mellom 23 – 50 år på oppfølgingstidspunktet. Utvalget skal fylle ut et selvrapporteringsskjema (KOOS), og deres knær skal rtg fotograferes ved nærmeste lokale sykehus. Det er ved primærskadetidspunktet at pasientene blir bedt om å fylle ut KOOS spørreskjema og pasientene blir spurt om inkludering i registeret. Når de er i registeret, vil de automatisk få tilsendt dette selvrapporteringsskjema ved 2, 5 og 10 år postoperativt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/180 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter pasienten måtte påføres dekkes av prosjektet via Senter for idrettsskadeforskningForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefagvitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2013 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst