Forskningsprosjekt


Mycoplasma genitalium - forekomst og metode for prøvetaking

Vitenskapelig tittel:

Mycoplasma genitalium:
Forekomst i utvalgte grupper og vurdering av metoder for prøvetaking
- Forekomst ved venerisk poliklinikk, St.Olavs Hospital, Trondheim og forekomst blant Trondheims studenter
- Er penselprøve fra vagina eller urinprøve, eller en kombinasjon av disse, mest optimalt for påvisning av bakterien?Prosjektbeskrivelse:
Både chlamydia trachomatis og mycoplasma genitalium er kjente årsaker til seksuelt overførbare urogenitale infeksjoner. Prevalensen av m.genitalium varerer stort fra studie til studie, og en viktig variabel som påvirker prevalens-tallene er hvordan prøvetakingen er gjennomført hos kvinner. De som ikke har symptomer trenger ikke gjennomgå full underlivsundersøkelse hos lege, men leverer egentatt prøve: urin og/eller vaginalprøve. Det er ennå ikke gjort studier som gir konsensus for om man skal ta vaginalprøve eller urinprøve eller begge deler hos kvinner. Dette prosjektet vil forsøke å gi svar på dette i form av utvidet prøvetaking ved venerisk poliklinikk i Trondheim. Samtidig ønskes validering av et spørreskjema som brukes daglig, og som senere ønskes brukt i forskning. Videre ønsker MSO (medisinernes seksualopplysning) å teste prevalensen av m.genitalium og c.trachomatis hos Trondheims studenter på to store testdager, og da også evaluere best metode for prøvetaking som nevnt over.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/753 Prosjektstart: 19.08.2013 Prosjektslutt: 12.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Brita Pukstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det vises til betraktninger om finansiering i vedlagte protokoll.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Hovedoppgave på 5.året, Nivå: Master
Materiale fra biobank:
Urogenitalmateriale til PCR
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord