Forskningsprosjekt


Degenerativ spondylolistese (DS) : Er det nødvendig med fiksasjon i tillegg til dekompresjon

Vitenskapelig tittel:

"The role of fusion and instrumentation in degenerative lumbar spondylolisthesis. A prospective randomized clinical multicentre trial."

”Skal pasienter med degenerativ spondylolistese avstives i ryggen? En norsk randomisert kontrollert studie (RCT), som sammenligner 2 kirurgisk metoder: Dekompresjon med og uten samtidig avstiving”Prosjektbeskrivelse:
Degenerativ spondylolistese (DS) er definert som en tilstand hvor en ryggvirvel er glidd forover i forhold til dens underliggende virvel på grunn av aldersforandringer i mellomvirvelskive og bueledd. Pasienter med DS har som oftest også spinal stenose (trang spinalkanal). Hovedmålet med kirurgisk behandling er å avlaste nervestrukturer ved å bedre plassforholdene (dekompresjon) i det trange partiet. Det mest vanlige i dag er å samtidig avstive virvlene som har glidd vha. skruer og stag. Hovedmålet med vår studie er å finne ut om det er nødvendig å gjøre avstiving i tillegg til dekompresjon. Studien er en randomisert klinisk kontrollert nasjonal multisenter studie. Det er planlagt å inkludere totalt 300 pasienter. Data vil bli innhentet fra Nasjonalt Kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR), samt via spørreskjema og radiologisk undersøkelse. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/366 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kari Indrekvam
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er en del av forskningsaktiviteten ved Kysthospitalet i Hagevik og finansieres foreløpig herfra. Det vil bli søkt om forskningsmidler fra Helse-Vest og andre potensielle finansieringskilder. Det vil ikke være aktuelt med noen form for sponsing fra private foretak hvor mulige interessekonflikter kan forekomme.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: . dr med
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt
21.06.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
18.09.2015 REK midt