Forskningsprosjekt


Intensitetstrening etter hjertetransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Effect of high intensity interval based aerobic exercise training

in de novo heart transplant recipientsProsjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at hjertetransplanterte pasienter frem til nå ikke har blitt anbefalt høyintensitetstrening i første tid etter transplantasjon fordi hjertet da er denervert og dermed har redusert pulsrespons. Men det er kjent at pulsresponsen bedres med tiden etter transplantasjon. Hensikten med denne studien er å finne ut om systematisk, intervallbasert trening med høy intensitet gir økt arbeidskapasitet (målt med maksimalt oksygenopptak), bedre hjertefunksjon og bedre livskvalitet enn det som er vist tidligere ved andre metoder. Prosjektet er organisert som et skandinavisk forskningsprosjekt med 120 pasienter, hvorav 40–50 i Norge. Inklusjonskriterier går blant annet ut på at pasientene skal være over 18 år, de skal ha fått optimal medisinsk behandling, ha en stabil helsetilstand, ingen begrensende fysisk handicap og være motivert for egeninnsats. Deltakerne må være innstilt på å gjennomføre systematisk trening i ca. 9 måneder. Treningen er intervallbasert og skal ha relativt høy intensitet. Hver økt vil vare ca. 45 minutter. Det vil bli gjort noen ekstra målinger av de som deltar i prosjektet, men disse anses som lite belastende. Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt i to grupper, en treningsgruppe og en kontrollgruppe. De som kommer i kontrollgruppen vil få vanlig oppfølging inkludert henvisning til lokal fysioterapeut. Pasientene vil bli spurt om å delta i studien etter at transplantasjon er gjennomført. De vil få muntlig og skriftlig informasjon om hva studien innebærer, om hvordan og hvorfor de skal trene og om hvilke undersøkelser de skal igjennom ved inklusjon og etter et år. Det søks om å opprette en forskningsbiobank, "Intensitetstrening etter hjertetransplantasjon", som planlegges å vare til 2030. Ansvarshavende er Lars Gullestad. Deltakerne samtykker til bruk og lagring av prøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2305 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetsykehus er sponsor. Det søkes om støtte fra NFR, Helse Sør Øst og Helse og reabiliteringForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 70

Materiale fra biobank:
• Intensitetstrening etter hjertetransplantasjon
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst