Forskningsprosjekt


4D ultralyd for å måle bevegelse og deformasjon av lever og svulster i lever

Vitenskapelig tittel:

4D ultrasound to measure motion and deformation of liver tumors for MR-guided focused ultrasound therapyProsjektbeskrivelse:
En ny type behandlingsteknologi er under utvikling: høyintensitet fokusert ultralyd (såkalt HIFU) under MR-veiledning på bevegelige organer som lever og nyre. Dette benyttes til å ødelegge svulster i kroppen uten å kutte gjennom huden. En spesiell ultralydprobe benyttes for å fokusere mange ultralydstråler inn mot svulsten slik at denne ødelegges. Det vil kun bli ødelagt vev i fokus-sonen for strålene som er kun 2-3 mm bredt og 4-6 mm langt. I forbindelse med denne teknologien jobber vi med teknologi som skal gi støtte under en slik behandling, spesifikt gi informasjon om bevegelsen til svulsten slik at man er sikker på å treffe riktig sted med lydbølgene (”strålene”) når man skal bestråle organer i abdomen som beveger seg som følge av normal pusting. For å utvikle denne støtte-teknologien har vi behov for ultralydbilder i 4D fra personer med svulst(er) i lever slik at vi kan studere bevegelsen og deformasjonen til svulst (og lever) under pustebevegelsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2201 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Thomas Langø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av flere prosjekter finansiert i hovedsak av Kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling (SINTEF, St. Olavs Hospital, NTNU), EU-prosjektene FUSIMO (forskertid) og IIIOS (PhD kandidat).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt