Forskningsprosjekt


En randomisert kontrollert studie for videreutvikling av kognitiv atferdsterapi for angst og depresjon med sikte på redusert sykefravær

Vitenskapelig tittel:

A randomized controlled trail aimed to improve return to work for patients in cognitive behavioral therapy for anxiety and depressionProsjektbeskrivelse:
Programmet «Raskere tilbake» er et arbeidsrettet tiltak til de som står i fare for å bli sykemeldte eller er sykemeldte. Kveldspoliklinikken «Raskere tilbake» ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo tilbyr veiledet selvhjelp for angst og depresjon som bygger på kognitiv terapi. Det er usikkerhet knyttet til hvor effektiv tradisjonell kognitiv terapi mot angst og depresjon er til å fremme tilbakeføring til arbeid og til å forhindre uførhet. Formålet med denne studien er å prøve ut en ny behandlingsform som har mer fokus på jobbrelaterte hindringer en den tradisjonelle behandlingen ved Kveldspoliklinikken. Personer som går til behandling vil randomiseres til enten å motta den nye behandlingsformen eller den tradisjonelle varianten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2249 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake har allerede ekstern finansiering gjennom blant annaet Raskere tilbake ordningen. Det er søkt støtte i Norges Forskningsråd. Det vil også søkes støtte fra Helsedirektoratet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 432

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest