Forskningsprosjekt


Effekt av økt ernæringsfokus på intermediær psykiatrisk avdeling

Prosjektbeskrivelse:
Vektøkning hos pasienter med psykiske lidelser er velkjent. Årsaken er ofte multifaktoriell, der medikamentell behandling og livsstilsfaktorer er sentrale faktorer. Psykisk sykdom er ofte forbundet med inaktivitet, røyking og overvekt. De fleste av pasientene har derfor en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom og diabetes. I denne studien ønsker man å se om undervisning og veiledning fra fagperson vil føre til økt kunnskap og fokus på ernæring blant de ansatte ved tre psykiatriske poster. I tillegg ønsker man å se om dette har en innvirkning på ernæringsstatusen til pasientene, samt om pasientene opplever et økt fokus på kosthold som en del av deres behandling. Studien er samtykkebasert og skal inkludere 50 ansatte ved de tre utvalgte poster og samtlige pasienter som er innlagt ved postene i to ulike perioder i løpet av 2013. Hver periode vil være på 4 måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2185 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.05.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingvild Veseth Osnes
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet bruker masterstudent som ressurs.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæringsfysiolog, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2013 REK sør-øst