Forskningsprosjekt


Forebygging av diabetiske fotsår. Del II

Vitenskapelig tittel:

Vil pulserende undertrykk (FlowOx™ ) øke blodstrøm til benet/huden hos pasienter med perifer arteriell sykdom og diabetes?Prosjektbeskrivelse:
Ved Universitetet i Oslo er det utviklet en ny metode for å øke blodsirkulasjonen til en ekstremitet hos en frisk person ved å applisere et pulserende undertrykk. I del 1 av prosjektet, som tidligere er godkjent av REK, testet man metoden ut på pasienter med nedsatt blodtilførsel til bena og diabetes. I del 2 av prosjekt, som nå søkes, skal det benyttes en ny prototype av utstyret, som ikke er CE merket. Formålet er å undersøke om FlowOx ™-enheten, ved bruk av pulserende undertrykk, kan forbedre blodsirkulasjonen til bena, og dermed øke transkutan oksygen tensjon hos pasienter med eller uten diabetes, men med redusert perifer sirkulasjon. Det skal inkluderes 76 samtykkekompetente pasienter med verifisert arteriell insuffisiens, med eller uten diabetes fra Akershus Universitetssykehus. Pasientene får behandling med pulserende undertrykk. I tillegg vil alder, kjønn, høyde og vekt, aktuell diagnose og klassifisering av sykdommen, andre sykdommer med betydning for behandlingen (som diabetes, bruk av blodtrykksmedisin med mer), allergier, bruk av tobakk, målte variable som hjertefrekvens, blodtrykk, tå-arm indeks, ankel-arm indeks, oksygentensjon i huden og blodstrøm i bena og huden og smerte registreres. Det opplyses om at det søkes godkjenning for utprøving av medisinsk utstyr fra Helsedirektoratet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2229 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Univeristetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert via midler fra EUs 7th Framework Research program og Regionalt Forskingsfond. Inger Helene er ansatt i en Post Doc stilling som er finansiert via EU-midlene midlene. De andre prosjektmedarbeiderne er studenter eller i fastlønnede stillinger.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 76

Sluttmelding/publikasjon: Gjennomføringen av prosjektet har gått som forventet
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst