Forskningsprosjekt


Måling av hjertets minuttvolum og overføring av energi til sirkulasjonen

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet vil man studere forskjellige måter å måle hjertets pumpefunksjon på, under narkose i forbindelse med hjertekirurgi, og postoperativt når pasienten er våken og kan samarbeide. Målingene baserer seg på standard invasive prosedyrer under større hjertekirurgi, der man har plassert lungearterie-kateter via kar på halsen (Swan-Ganz kateter), transesofagealt ekkokardiografi-måling, og standard intra-arteriell trykkmåling. Ved å injisere temperert eller kaldt saltvann, kan man få et mål på hjertets minuttvolum (flow) ved såkalt termodilusjon. Hensikten med denne rutinemessige overvåkningen er å få så presise målinger av hjertets pumpefunksjon og de hemodynamiske forhold som mulig under og etter operasjonen. Prosjektet består av to del-prosjekter, et hovedoppgaveprosjekt for medisinstudiet og en annen del som vil være del av et PhD prosjekt. I hovedoppgave-delen ønsker man å studere hvilken rolle pasientens respirasjon har for slike målinger. Inkluderte pasienter vil postoperativt i våken tilstand bli instruert i pustebevegelser samtidig som man gjør målinger. Det vil bli utført flere målinger per pasient i forskjellige puste-situasjoner for å få statistiske valide tall. I det andre delprosjektet, vil man studere kjente parametre fra slike hemodynamiske målinger, f.eks minuttvolumet (cardiac output, CO), CPO (trykkflow), og søke å kombinere disse for å få et mål på hjertets energi-overførsel til den sentrale sirkulasjonen (PWR) som er produktet av trykk og flow i proximale aorta. Videre vil man benytte Doppler ultralyd samt transesophageal ekkokardiografi. Ved å kombinere slike målinger i en egenprodusert hardware integrasjon, samt en egenprodusert programvare, ønsker man å undersøke om nye parametre kan gi like god eller mer presis informasjon om hjertet og den sentrale sirkulasjonen. Bl.a. ønsker man å undersøke om integrasjon av tid, doppler ultralyd flow og intraarterielt trykk (kalt uPWR) kan gi god informasjon om hjertet og den sentrale sirkulasjonen, og således være en minimal invasivt ny måte å undersøke dette på. Deltagerne er hjertekirurgiske pasienter som er planlagt til standard koronarkirurgi. Det er planlagt å inkludere ca 40 pasienter i studien. De samme pasientene skal delta i begge delstudiene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/409 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Idar Kirkeby-Garstad
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har mottatt støtte fra:

Hjertefondet ved St Olavs Hospital

Forskningsutvalget, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St Olavs Hospital

Småforskmidler, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNUForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD for Audun Rimehaug; hovedoppgave for Erik Kjetså
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
13.03.2013 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst