Forskningsprosjekt


Kommunal barnefysioterapi: Fagutøvelse i spenning mellom behandling og veiledning?

Vitenskapelig tittel:

Kommunal barnefysioterapi: Fagutøvelse i spenning mellom behandling og veiledning?.

Physical Therapy in Pediatrics: Proffesional performance in between treatment and guidence?Prosjektbeskrivelse:
Barnefysioterapeuter i kommunene har mange pålagte oppgaver. Dette gjør det vanskelig å gi barn ukentlig behandling. Som en konsekvens av dette må barns nære voksenpersoner veiledes i daglig stimulering. Fysioterapeuters fagutøvelse er med dette blitt mer generell i sin form, og kliniske møter sjeldnere. Samhandlingsreformen i 2012 ga kommunefysioterapeuter flere oppgaver og økt behandlingsansvar. Dette vil trolig føre til at omfanget av veiledning i yrkesutøvelsen øke ytterligere. Det er i dag lite kunnskap om veiledningens ulike aspekter, hvordan den utformes og utføres, samt hvordan dette erfares av de involverte. Studiens hensikt er å frembringe kunnskap om veiledningspraksis i barnefysioterapi, og hva som synes betydningsfullt for at barns nære voksenpersoner kan klare å trene med barn på en hensiktsmessig måte. Faglig innhold, hvordan praktisk kunnskap anvendes, formidles og blir forstått står sentralt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/517 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 01.03.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK nord