Forskningsprosjekt


Diagnostiske, prognostiske og terapeutiske aspekter av Endometrial Stromal Sarkom og Udifferensiert Endometrial Sarkom

Vitenskapelig tittel:

DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC AND THERAPEUTIC ASPECTS OF ENDOMETRIAL STROMA SARCOMAS AND UNDIFFERENTIATED ENDOMETRIAL SARCOMASProsjektbeskrivelse:
Prosjektet omhandler patologisk-anatomiske og molekylærbiologiske undersøkelser av vevsprøver fra pasienter med en kreftform som utgår fra bindevevskomponentene i livmorhulens slimhinne. Dette er en sjelden tilstand (2-3 tilfeller pr. år i Norge) og derfor er sykdommens karakter, egenskaper, behandling og prognose lite systematisk studert. Standardbehandling består vanligvis i å fjerne hele reproduksjonsapparatet – dvs. livmoren, eggstokkene og egglederne. Forskerne mener at de diagnostiske kriteriene lenge har vært uklare og at det trolig foretas overbehandling av tilstanden. Grunnen til dette er nettopp at sykdommen er sjelden og at tilstrekkelig store materialer mangler. På denne bakgrunn er prosjektets formål å etterundersøke vevsprøvene med moderne metoder, samt å anvende en WHO-kodeks for klassifikasjon av slike kreftformer fra 2003, og sammenholde dette med hvordan det har gått med pasientene i årene etter behandling ble gitt. På denne måten kan man sikrere vite noe om behandlingsform og -resultat, prognose og kreftformens biologi. Undersøkelsene av vevsprøvene er utført i Norge. Materialet stammer fra 91 kinesiske pasienter ved Obstetrics and Gynecologogy Hospital ved Fudan University, Shanghai. Parafinstøpte vevsbiter ble tatt til Norge for nærmere vitenskapelig analyse. Dette utgjør et av de største materialer i verden. Av søknaden fremgår at materialet er innsamlet i perioden 1977-2007 mens det i protokollen er anført perioden 1954-2007. Det dreier seg i alle tilfelle om forholdsvis gamle prøver som gir en observasjonstid av pasientene på minst 5 år, opptil 25 år (eller 58 år).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2242 Prosjektstart: 04.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johannes Baak
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dr. Feng fikk liten støtte av Norges Forskningsråd og SBDM stiftelse i nederland for å besøke Stavanger i desember 2009.

Alle andre kostnåder for reiser, opphold har Dr. Feng og jeg privat betalt. Det samme gjelder for de andre prosjekt deltaker.

 Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Gadesinstituttet UiB, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK vest