Forskningsprosjekt


Genetikk ved migrene og kardiovaskulær sykdom

Vitenskapelig tittel:

Genetic risk variants in migraine and cardiovascular disease. The Gene HUNT study

Genetic risk variants in migraine and cardiovascular disease. The Gene HUNT studyProsjektbeskrivelse:
Migrene er den vanligste årsaken til kronisk, episodisk kraftig hodepine og affiserer globalt 11% av den voksne populasjonen. Migrene er estimert å være den mest kostbare av alle nevrologiske sykdommer, og medfører stor lidelse for den enkelte. Arveligheten for vanlige former for migrene har vært kartlagt gjennom genom vide assosiasjons studier (GWAS), som har gitt resultater i form av nye identifiserte gen loci. Imidlertid er det fremdeles en andel av arveligheten ved migrene, som ikke forklares ved denne type studier. Dette kan skyldes ”low frequency variants” som man kartlegger ved bruk av exom genotyping, et delmål i denne studien. Videre er en målsetting å kartlegge hvilke genetiske varianter som kan ligge til grunn for den observerte komorbiditet mellom migrene og kardiovaskulær sykdom. Dette skal kartlegges ved å benytte GWAS data og på sikt exom-chip data i samarbeide med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2291 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Til dels egenfinansiering gjennom tidligere godkjent prosjekt; "migrene genetikk" - ref tidligere REK godkjenning: HelseMidt - 4.2008.1741.

Det er også søkt om midler til fullfinansiering av prosjektet fra HSØ og Norges Forskningsråd. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Del av forskningsprogram:

Helse undersøkelsen i Nord Trøndelag


Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2013 REK sør-øst
10.06.2014 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst