Forskningsprosjekt


Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer

Prosjektbeskrivelse:
Baroreseptorer styrer blodtrykket i kroppen slik at alle organer mottar tilstrekkelig blod også under påkjenninger. Det finnes baroreseptorer både i systemsirkulasjonen og i lungesirkulasjonen. De arterielle baroreseptorene er godt studert, mens de kardiopulmonære baroreseptorene har vært lite studert. En stor begrensning er at de ligger vanskelig tilgjengelig for ytre stimuli, og at sirkulasjonsforandringer som antas å stimulere lavtrykksreseptorene, samtidig stimulerer de arterielle baroreseptorene. Hittil har det ikke vært noen god metode for selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer. Formål med denne studien er å etablere en metode for selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer, samt undersøke fysiologisk respons ved stimulering av lavtrykksreseptorene. Det skal inkluderes 20 studenter ved UiO som rekrutteres via oppslag eller e-post. Studien innebærer at forsøksdeltakerne ligger med underkroppen inne i et undertrykkskammer, har blodtrykksmansjetter rundt lårene og tidvis puster gjennom en maske. Det skal registreres hjertefrekvens, blodtrykk, blodstrøm og pustemønster i hvile og under pusting mot overtrykk, undertrykk over underkroppen og oppblåste lårmansjetter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2251 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjestudent, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst