Forskningsprosjekt


Påvisning av leppe-ganespalte ved undersøkelser i svangerskapet

Vitenskapelig tittel:

Prenatal detection of orofacial cleft in national data from the Norwegian registry of Cleft Lip and PalateProsjektbeskrivelse:
Studien er en retrospektiv undersøkelse av innsamlede data. Målet for studien er å finne prevalensen av leppe-ganespalte registrert i nasjonale data i perioden 1999-2012 hos: a) nyfødte, 2)ved svangerskapsavbrytelser etter 12 uker og 3)ved dødfødsler eller ved død i mors liv. Studien skal søke å finne fram til beskrivelse av karakteristikker hos disse barna, hos mor under svangerskapet og ultralydresultat ved påvisning av leppe-ganespalte. Metoden som skal benyttes er å koble data fra Medisinsk Fødselsregister og Norsk kvalitetsregister for leppe- ganespalte. Norsk kvalitetsregister for leppe- ganespalte er et samtykkebasert register og har konsesjon fra Datatilsynet. Registeret har data fra 2011 og 2012. Det er registrert ca 1300 nyfødte med spalte i MFR i perioden 1999-2012, og ca 200 er registrert i kvalitetsregisteret. Man ønsker å undersøke om det er endring i perinatal diagnostisering av leppe- ganespalte i den tidsperioden dette er registrert i MFR. I tillegg ønsker man å undersøke komplettheten av registreringen av perinatal diagnostisert leppe- ganespalte ved å sammenligne registreringen i disse to registrene. Koblingen av data gjøres ved Medisinsk Fødselsregister, som deretter avidentifiserer forskningsfilen før utlevering til forskningsgruppen. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten for MFR data på barn med leppe- ganespalte født i perioden 2009-2010.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2144 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Sivertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til koblingen av data vil trolig bli finansiert av Norsk Kvalitetsregister for leppe- ganespalte, Helse Bergen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2013 REK sør-øst
13.03.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst