Forskningsprosjekt


Økonomisk evaluering av fysioterapi i primærhelsetjenesten. En metodeutprøving

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med muskel- og skjelettlidelser utgjør en av de største gruppene pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten. Fysioterapi er en viktig del av tilbudet som gis og hensikten med behandlingen er å dempe smerter og å bedre funksjon og livskvalitet. For å dokumentere at behandlingen har effekt, trenges ulike instrumenter for å evaluere dette. I tillegg til at pasienten får den beste behandlingen, er det ønskelig å kunne dokumentere hvorvidt fysioterapi også er økonomisk lønnsomt. Det finnes flere instrumenter for måling av livskvalitet som også kan brukes for å evaluere kost-nytte, SF36, EQ-5D og 15D. Disse skjemaene gir muligheter til å kalkulere kvalitetsjusterte leveår (QUALYs). Om skjemaene er responsive for endringer i fysioterapi i primærhelsetjenesten vet man imidlertid ikke. Formålet med denne studien err å teste anvendbarhet og responsivitet for SF-36, EQ- 5D og 15 D og hvis man finner en endring, kalkulere QALY’s etter behandling hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. 50 pasienter hos fysioterapeut skal rekrutteres og svare på de valgte skjemaene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2177 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Inger Holm
Forskningsansvarlig(e):  UiO, HELED
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres uten finansiering. For EQ-5D og SF36 som man normalt må betale for, har jeg inngått egne avtaler med utgiver fordi det er et masterprosjekt . EQ-5D er gratis, for 100 SF-36-skjemaer betales kun 3000,-Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Erfaringsbasert Helseadministrasjon, HELED, UiO, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2013 REK sør-øst