Forskningsprosjekt


Postmortale stoffkonsentrasjoner i ulike medier

Vitenskapelig tittel:

Post Mortal Drug Concentrations in Different Media  Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke konsentrasjon av en rekke rusmidler/legemidler tatt fra lik ved rettsmedisinske obduksjoner. Prøvene skal tas fra ulike vevsvæsker og vevstyper. Resultatene skal holdes opp mot de samme analysene kjørt på prøver tatt på ordinær måte (blod), og sykehistorie. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å undersøke stoffkonsentrasjon i ulike vevsvæsker i de situasjonene der blod ikke er tilgjengelig, og generelt å få en bedre fortolkning av toksikologiske analyser i forbindelse med obduksjoner. Det skal hentes ut prøver fra ca 200 lik i forbindelse med rettslig obduksjon. I tillegg til de vanlige prøvemediene som tas ved slike obduksjoner (perifert/sentralt blod, samt urin), skal det tas prøver av øyevæske, pericardvæske og to muskelprøver. Prøvetakingsstedene vil lukkes etter prøvetaking slik at det ikke blir noen skjemmende skader på liket. Man skal også registrere dødsårsak og eventuelle legemidler/rusmidler som personene har brukt før døden. Det planlegges å ikke innhente samtykke fra pårørende. Materialet skal lagres i en ny forskningsbiobank, ”Postmortale prøver i ulike medier”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2173 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Vigdis Vindenes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette anses som svært viktig ledd i å skaffe bedre kunnskap om rettstoksikologisk fortolkning av prøver som tas i forbindelse med rettslige obduksjoner ved Div for rettsmedisin og rusmiddelforskning, og kostnadene til de eksta analysene samt personale som bearbeider resultatene finansieres av divisjonen.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Postmortale prøver i ulike medier
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2013 REK sør-øst
17.04.2013 REK sør-øst
18.09.2013 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst