Forskningsprosjekt


Forskyvet søvnmønster (sen kronotype) over årstider i Tromsø

Vitenskapelig tittel:

Sleep chronotype across seasons in North Norway: Self-regulation and cognitive and neuropsychological consequences.Prosjektbeskrivelse:
Søvn styres av to prosesser: 1) en søvnavhengig prosess hvor søvnpresset øker lineært med tiden enn er våken, og 2) en biologisk døgnrytme prosess. Døgnrytmen er imidlertid lengre enn 24 timer (ca 11 min), og trenger lysstimulering for å nullstille seg hver morgen. I Nord-Norge varierer mengden lys om morgenen betydelig over årstidene, og er helt borte i perioden november til januar. Dette fører vanligvis til en viss forskyvning av søvnmønsteret, med senere innsovning og sen kronotype (preferert døgnrytme). Noen er ekstra sårbare for mangelen av lys, og er særlig sårbare dersom de har forpliktelser hver morgen men sovner sent. Individets egen evne til å selvregulere søvnrytmen i mørketiden får derfor mer betydning. Vi ønsker her å undersøke hvilke selv-regulerende faktorer som er viktige, men også å studere hvilke kognitive konsekvenser en forsinket kronotype kan ha i forhold til reaksjonstid, motorisk presisjon, hukommelse, læring, konsentrasjon og oppmerksomhet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2137 Prosjektstart: 25.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Oddgeir Friborg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er støtte med 150 000 NOK fra Helse Bergen, Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Øvrig finansiering tas internt via forskergruppens midler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord
31.05.2018 REK nord