Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Bruk av filter i hulvene hos hardt skadde pasienter. Et samarbeidsprosjekt mellom Mayo Clinic (USA) og Universitetet i Oslo (Norge).

Vitenskapelig tittel:

Caval filter placement in trauma patients. Comparison between Mayo Clinic (USA) and University of Oslo (Norway).Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet Forebyggende bruk av filter i hulvene (hovedvener) hos hardt skadde pasienter for å forhindre blodpropp til lunger er omdiskutert og anbefalingene spriker. Det er stor forskjell mellom land hvilke retningslinjer man jobber etter. Ytterpunkter er her USA med utstrakt bruk av filtre over mange år og Norge som nærmest ikke legger inn filtre. Formålet med studien er å sammenligne to behandlingsregimer i forebygging av blodpropp til lunger hos hardt skadde pasienter. Studien skal sammenligne utfallet blant 726 traumepasienter i perioden 2001 til 2011 ved Mayo Clinic, USA der hulvenefilter brukes for å forhindre blodpropp hos alvorlig skadde pasienter og samme antall ved Oslo universitetssykehus der man bruker blodfortynnende medikamenter. I den norske delen av studien vil man anvende opplysninger fra Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus for tidsrommet 2001–2011. Forskergruppen skal arbeide med avidentifiserte forskningsfiler som kan være personidentifiserende. Det søkes derfor om dispensasjon fra taushetsplikt for bruk av opplysninger fra Traumeregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2293 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thien Trung Tran

Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 726

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst