Forskningsprosjekt


ENCHANTED: Effekt av blodtrykkssenkende behandling og lavere dose rt-PA ved trombolytisk behandling av hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis in Stroke Study (ENCHANTED)Prosjektbeskrivelse:
Trombolytisk behandling av hjerneinfarkt er anbefalt behandling, i følge internasjonale og norske retningslinjer. Behandlingen brukes imidlertid fortsatt i begrenset grad, og en av grunnene til dette er den relativt høye risikoen for intrakraniell blødning (3-7%). Denne studien har som mål å undersøke om blodtrykssenking (før trombolytisk behandling startes) og/eller en lavere dose rekombinant vevs-plasminogen altivator (rt-PA) kan redusere denne risikoen, og om en slik effekt kan gi bedre overlevelse og funksjonsnivå på lengre sikt. For å besvare dette spørsmålet må studien ta utgangspunkt i pasienter med akutt hjerneinfarkt og høyt blodtrykk som er aktuelle for trombolytisk behandling, i tråd med gjeldende retningslinjer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2280 EudraCT-nummer: 2011-005545-12 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

The George Institute for Global Health (bevilgning fra National Health and Medical Research Council (NHMRC)/forskningsrådet i Australia)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2013 REK sør-øst