Forskningsprosjekt


Immunologisk karakterisering av binyrer ved binyrebarksvikt

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på de biokjemiske mekanismene bak binyrebarksvikt. Det er antatt at immunforsvaret spiller en sentral rolle og det søkes her om å få benytte biopsimateriale fra avdøde som fikk påvist primær binyrebarksvikt etter sin død. Materialet skal analyseres med tanke på hvilke celletyper fra immunforsvaret som infiltrerer binyrebarken og immunologisk relevante markører som uttrykkes av binyrebarkens egne celler. Vevet vil også bli undersøkte for virus. Som kontroller skal det benyttes kommersielt tilgjengelige vevssnitt fra friske binyrer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1875 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 01.02.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eystein Husebye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra NFR, SamarbeidsorganetForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK vest
14.01.2016 REK vest