Generell forskningsbiobank


Benmargsutstryk blodsykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Vi har hatt en diagnostisk biobank med utstryk fra benmarg og blod som har blitt lagret siden 1975. Pr i dag inneholder den ca 15000benmargsytstryk. Preparatene er strøket ut på et utstryksglass med et dekkglass som er festet med lim. Flere studier har brukt slike lagrete utstryk til forskningsformål. Det er teknisk mulig å gjøre f.eks pcr, FISH og lignende på materialet etter oppløsning av lim og fjerning av dekkglass.

Vi ønsker å gjøre dette materialet om til en generell forskningsbiobank med mulighet  å komme tilbake med søknader på spesifikke prosjekter senere. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1922 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.1975

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Anders Waage
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St Olavs hospital
Finansieringskilder: Midler fra Helse Midt-Norge


Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2012 REK midt