Forskningsprosjekt


Validering av sykepleierutført ultralyd ved hjertepost og hjertepoliklinikk

Vitenskapelig tittel:

1) Fokusert ultralydundersøkelse for vurdering av pleura- og perikardvæske hos hjerteopererte pasienter ved sengepost. Diagnostisk presisjon av undersøkelse utført av sykepleier.

2) Er rutinemessig ultralyd utført av sykepleier nyttig hos pasienter ved hjertesvikt-poliklinikk?Prosjektbeskrivelse:
Den første tiden etter en hjerteoperasjon er væskeansamling rundt lungene og i hjerteposen relativt vanlig. Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad sykepleier ved hjertemedisinsk sengepost, etter en opplæringsperiode, kan utføre ultralydundersøkelse av lungene og hjertet med tanke på væskeansamling rundt lungene og i hjerteposen. Undersøkelsen skal så sammenlignes med samme undersøkelse utført av erfaren hjertespesialist. Videre skal man evaluere hvorvidt det er nyttig å rutinemessig bruke ultralyd for vurdering av pasienter ved hjertesviktpoliklinikk. 150 pasienter skal delta etter skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/257 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvard Dalen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering via medisinsk klinikk Sykehuset Levanger, FOU-avdelingen Helse Nord-Trøndelag.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Del av forskningsprogram:

ER ULTRALYDSCREENING MED LOMMEULTRALYD NYTTIG HOS PASIENTER SOM INNLEGGES I MEDISINSK AVDELING VED LOKALSYKEHUS?

Overordnet prosjekt ved Sykehuset Levanger!

 


Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt