Forskningsprosjekt


Akutt GHB forgiftning

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en retrospektiv undersøkelse ønsker av journal og prøveresultater på de pasientene som i løpet av ett år kom inn ved akuttmottaket til Ahus grunnet GHB forgiftning. Gjennomgangen antas å kunne gi svar på spørsmålet om det er enkelte symptomer som går igjen hos pasientene. I tillegg vil en se om pasienten har hatt noen umiddelbare komplikasjoner av forgiftningen. Undersøkelsen skal gjennomføres som et studentprosjekt. Det vil også være av interesse å ta med pasienter som også har inntatt andre rusmidler, selv om det må komme tydelig frem av journalen at det er GHB som har utgjort hovedtyngden. Det finnes ikke en egen kode for GHB intoxikasjon, men pasientene vil i de aller fleste tilfeller bli kodet med en av følgende koder (ICD 10); F11, F13, T4n eller T50.9. Utgangspunktet for datauttrekk er journaler hvor disse diagnosekodene har blitt brukt som hoveddiagnose, og i forgiftningen skyldes andre stoffer.” Det planlegges å gjennomgå alle innkomster i akutt mottaket ved Ahus i løpet av ett år. Det antas at den kan være 300 personer som har fått diagnosen GHB-intoksikasjon. Ingen personopplysninger eller opplysninger om sosiale forhold vil bli innhentet. Pasientene vil ikke bli kontaktet, og studien innebærer ingen nye undersøkelser, behandling eller nye diagnoser for pasientene. Informasjonen behandles anonymisert og vil bli slettet etter prosjektslutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2019 Prosjektstart: 06.11.2012 Prosjektslutt: 10.03.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Svein Alan Rønning
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst