Forskningsprosjekt


Skulderstabiliserende operasjon ved residiverende skulderluksasjoner.

Vitenskapelig tittel:

Skulderstabiliserende operasjon ved residiverende skulderluksasjoner. Forsøk på preparater. Metodeutvikling og innovasjon.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet innebærer en utprøving av ny metode til å stabilisere skulderledd som går ut av ledd hos pasienter med fremre glenoid bendefekt eller kapseldefekt i alle aldre og i tillegg hos unge pasienter med skuldre som lukserer. En vil bruke hamstringssene (transplantat) for å lage strukturer som skal holde skulderleddet på plass. Utprøvingen og utvikling av metoden planlegges gjort på preparater (likdeler) i ”wet- lab” hos Smith & Nephew sitt laboratorium i York i England. 4 skulderkirurger i Ålesund vil delta på forsøket. Dersom en lykkes med utprøvningen av metoden i laboratoriet vil en senere søke om videre oppfølging i form av en pilotstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1978 Prosjektstart: 10.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Peter Johannes Klungsøyr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt støtte til utgifter fra Helse MR.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst