Forskningsprosjekt


Nye genendringar ved lungekreft

Vitenskapelig tittel:

Analysis of frequency of BRaf-mutations in non-small cell lung cancerProsjektbeskrivelse:
Det er nylig vist at visse mutasjoner har betydning for behandlingsrespons og prognose ved lungekreft. En av disse er BRaf-mutasjon, og pågående studier kan tyde på at spesifikk behandling rettet mot denne genforandringen kan bedre leveutsiktene for de aktuelle pasientene. Analyse av mutasjon i EGFR-genet er gjort rutinemessig ved laboratoriet for molekylær patologi ved Radiumhospitalet siden 2010. Det DNA-materialet som er blitt til overs etter disse analysene er nå tilgjengelig for BRaf-analyse, og det søkes om dette. Det dreier seg om ca. 1000 prøver. Trolig finnes BRaf-mutasjon hos 2-5 % av disse. Man ønsker å korrelere funnet med alder, kjønn og vevstype (histologi) for å finne særpreg ved denne gruppen som kan gjøre det lettere å identifisere aktuelle pasienter senere. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt slik at dette kan gjøres uten at pasientene kontaktes. Et stort antall er døde eller svært alvorlig syke, og analysene vurderes til ikke å være til ulempe for pasientene, heller ikke de gjenlevende.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1953 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt om og fått innvilget støtte fra ulike forskningsfond, slik at kostnaden for dette prosjektet, størrelsesorden 100.000 kroner er dekket.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
26.03.2014 REK sør-øst