Forskningsprosjekt


Hofteprotese med fremre mini-invasiv tilgang

Vitenskapelig tittel:

Hofteprotese med direkte fremre tilgang. Kliniske resultater og komplikasjoner etter tre år og 600 operasjoner.Prosjektbeskrivelse:
Innsetting av hofteprotese er en veletablert behandlingsform for sykdom i hofteleddet. Forskning har vist at komplikasjoner kan være knyttet til den kirurgiske operasjonsteknikken. Av den grunn er det utviklet nye operasjonsteknikker som kan bevare muskulatur uskadet under inngrepet, noe som vil kunne medføre raskere rehabilitering og lavere komplikasjonsfrekvens. Det er utført over 500 operasjoner ved sykehuset i Østfold med en direkte fremre tilgang til hofteleddet via Smith-Petersens intervall med pasienten i ryggleie på et strekkbord. Data fra disse operasjonene og det postoperative forløpet er samlet inn i et sykehusbasert proteseregister. Den foreliggende studien er en retrospektiv undersøkelse av prospektivt innsamlede data ved aktuell avdeling. Studien vil kunne beskrive forløp og komplikasjoner ved ny operasjonsmetode og danne grunnlag for framtidige sammenlignende studier. Data vil hentes fra register for hofte- og kneproteser ved SØM. Alle pasienter har samtykket i at data blir samlet i Proteseregisteret og at disse data kan brukes i framtidig forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/561 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristian Bjørgul
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres over avdlingens driftsbudsjett.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst