Forskningsprosjekt


Temperaturreguleringens rolle i hud med og uten arteriovenøse anastomoser

Prosjektbeskrivelse:
Regulering av kroppstemperatur hos voksne skjer via regulering av blodstrøm i hud, svetting og skjelving. Blodtilførselen til hud på hender og føtter er spesiell da den inneholder shunt årer som kalles arteriovenøse anastomoser. Disse har en viktig rolle i temperaturreguleringen, både ved varmestress, kuldestress og i termonøytralt område. Hudområder uten arteriovenøse anastomoser er spesielt viktig ved varmestress da reguering av blodårene i disse hudområdene er presist koblet til svetting. Det er derimot uklart hvilken rolle disse hudområdene har ved regulering av temperatur i termonøytralt område og ved kuldestress. Det er viktig å utvide vår kunnskap om temperaturregulering hos friske mennesker siden nedkjøling har blitt en behandling av pasienter. Målet med denne forsøksserien er å undersøke den temperaturregulerende rollen som hudområder uten arteriovenøse anastomoser spiller sammenliknet med hudområder med arteriovenøse anastomoser. 20 deltagere skal rekrutteres. Man skal måle hjerterytme, blodtrykk, pustemønster, temperaturer og blodstrøm i huden under tre ulike temperaturer, 32 °C, 25 °C og 17 °C.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1965 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Hele prosjektet bel gjennomført etter opprinnelig søknad og plan
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst