Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for sporadiske pankreatiske nevroendokrine svulster

Vitenskapelig tittel:

Risk factors for Sporadic Pancreatic Neuroendocrine TumorsProsjektbeskrivelse:
Nevroendokrine svulster (NET) i bukspyttkjertelen er en svært sjelden. Gjennom denne internasjonale studien vil man forsøke å finne fram til risikofaktorer slik at man kan oppdage svulstene tidligere. Pasientgruppen er mennesker med histologisk verifisert NET, som er diagnostisert i løpet av de siste 24 månedene fra studiestart eller som diagnostiseres i løpet av prosjektperioden. Det vil bli etablert en kontrollgruppe bestående av mennesker som oppsøker en poliklinikk eller allmennlege, som er tilknyttet studiestedet, for et tilfeldig helserelatert problem. For hver pasient med sykdommen skal det inkluderes fire friske kontroller. Totalt planlegges det å hente data fra 1000 personer. Av disse skal 250 inkluderes i Norge. Pasienter og kontroller vil bli spurt om å fylle ut et standardisert spørreskjema. Det skal ikke gjøres noen ekstra undersøkelser av noen art. Relevante data vil bli hentet ut av journalene. Opplysninger som skal innhentes i studien er demografiske data, individuell sykehistorie, medisinanamnese, familieanamnese, individuelle miljøfaktorer som for eksempel røyking, informasjon om aktuell sykdomsstatus, informasjon om gjennomført diagnostikk og behandling for aktuell sykdom. Ifølge søknaden skal opplysningene avidentifiseres og sendes til land innefor EU/EØS. Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen. Ifølge informasjonsskrivet skal dataene anonymiseres før de sendes til landene Sverige, Storbritannia, Italia og Slovenia. Komiteen antar at det dataene skal avidentifiseres og at dette er en feil i informasjonsskrivet som blir rettet opp.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2039 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ivar Gladhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av hvert av de involverte studiestedene.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D., Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst