Forskningsprosjekt


Tarmfloraen hos en pasient med en sjelden tarmpolyppsykdom

Vitenskapelig tittel:

The gut microbiota in a patient with cap polyposis



Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en enkeltkasus-undersøkelse av en pasient med en sjelden diare-givende tarmlidelse. Tilstanden er karakterisert av multiple polypper i siste del av tykktarmen men hvor slimhinnen rundt er normal. Sykdommen kan helbredes spontant men krever av og til kolektomi. Lite er kjent om årsaken til tilstanden, men det har vært spekulert i både tarmmotilitetssforstyrrelser og infeksjoner. Antibiotika har av og til gitt effekt. En rekke studier har den senere tid antydet at forstyrrelser i tarmfloraen kan ligge bak sykdom både i og utenfor tarm. I denne studien ønsker man å se om tarmfloraens sammensetning som helhet er forstyrret i denne pasienten. Man vil undersøke og sammenligne tarmfloraen i slimhinnebiopsier fra flere polypper og omgivende vev, samt fra 5 kontroller hvor det ikke foreligger tarmsykdom. Biopsier er tatt i forbindelse med klinisk undersøkelse og både pasient og 5 kontroller har samtykket til at prøver de har gitt i diagnostisk sammenheng kan benyttes til forskning. Metodene man ønsker å benytte for å karakterisere mikrobiotaen i biopsien er nå etablert. I studien vil man benytte prøver som er lagret i to forskningsbiobanker: IBSEN/IBSEN – II/Early IBD, nr 2895 REK S-04209, 2009/2015, ansvarshavende er Morten Vatn og ”Lever- og gallegangssykdommer”, nr 2295 REK S-08329, 2008/8670, ansvarshavende er Kirsten Muri Boberg biobankregister. Det søkes om tillatelse til å overføre humant biologisk materiale til Kiel, Tyskland for analyse av prøvene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2016 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johannes E. R. Hov
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler i egen forskningsgruppe



Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Materiale fra biobank:
IBSEN/IBSEN -II/Early IBD
Lever- og gallegangssykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst