Forskningsprosjekt


Troponinutslipp ved fysisk aktivitet

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å teste ut om troponin som er et protein i hjertets kontraktile apparat, finnes lagret i cellene som et nedbrytingsprodukt og om noe av dette slippes ut ved fysisk aktivitet. Troponin utgjør sammen med actin hjertemuskelens tynne filamenter som er sensitive markører for celleskade og brukes som standard hjelpemiddel for å stille diagnosen hjerteinfarkt. Nå ser en økte nivåer av troponin etter fysisk aktivitet både hos atleter og normalt trente personer, og spørsmålet blir om dette indikerer celleskade eller om det er naturlig nedbrytningsprodukt. Studien skal være å betrakte som en pilotstudie hvor 20 forsøkspersoner skal være med, både kvinner og menn. Disse personene er friske og driver noe fysisk trening. De vil være mellom 40 og 65 år, og det legges opp til frivillig informert samtykke. Utvalget hentes fra ansatte på Oslo Universitetssykehus eller andre institusjoner. Forsøkspersonene gjennomfører en maksimal arbeidsbelastningstest på ergometersykkel. De er koblet til monitor for registrering av hjerterytme. Det tar blodprøve til analyse av disse fraksjonene før, under og etter den fysiske belastningen, og deretter hver time i 5 timer. Det tas også blodtrykk, puls og EKG. Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank Troponinutslipp ved fysisk aktivitet som vil bestå av blod. Ansvarshavende er Lars Gullestad. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1942 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne pengerForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
Troponinutslipp ved fysisk aktivitet
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst